Sint Maarten viering Waarland

Op 11 november is er om 16.00 uur een Sint Maarten viering in de kerk.

Dit jaar is de Sint Maarten viering in de Wulfram kerk te Waarland.

Het kinderkoor van Zangfabriek uit ’t Veld zingt  Sint Maarten liedjes.

Iedereen is van harte welkom.

 

Met vriendelijke Groet,

Namens Pastoraal team

Pastoor I. Garcia en Diaken T Jorink

sintmaarten sintmaarten